ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за борачку и социјалну заштиту
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Борис Вујовић, Самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту
Телефон: 059/273-360
E-мејл:
obiz@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Утврђивање својства ратног војног инвалида и остваривање права на личну инвалиднину.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, чл. 40. и 41. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 134/11, 09/12 и 40/12); Закон о општем управном поступку, чл. 190. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Правилник о раду љекарских комисија („Службени гласник Републике Српске“, бр. 100/12, 116/12, 32/14 и 103/16 ); Правилник о утврђивању процента војног инвалидитета („Службени гласник Републике Српске“, бр. 100/12); Правилник о оштећењима организма по основу којих војни инвалид има право на ортопедски додатак („Службени гласник Републике Српске“, бр. 100/12); Правилник о оштећењима организма по основу којих војни инвалид има право на додатак за његу и помоћ („Службени гласник Републике Српске“, бр. 100/12, 116/12, 32/14 и 103/16).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме
Име
Име родитеља
Адреса
Контакт телефон
Војна пошта
Датум рањавања
Околности рањавања, озлеђивања или обољевања
Мјесто догађаја
Повреда, озлиједа или болест (навести повређене или обољеле дијелове тијела)
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Доказ о пребивалишту МУП РС Копија
Увјерење о околностима настанка оштећења организма Војна пошта или Министарство рада и борачко-инвалидске заштите, Одјељење за војне евиденције Оригинал / овјерена копија
Увјерење о учешћу у оружаним снагима Одјељење за борачко-инвалидску заштиту Оригинал Прибављање по службеној дужности (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Медицинска документација из периода непосредно по околностима страдања или оштећења организма Надлежна здравствена установа Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 60 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац