ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за борачку и социјалну заштиту
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Далиборка Дервишевић, Виши стручни сарадник за ППБ, ЦЖР, жртава ратне тортуре и социјално – здравствену заштиту
Телефон: 059/273-360
E-мејл:
daliborka.dervisevic@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Утврђивање својства члана породице погунулог борца и остваривање права на породичну инвалиднину.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, чл. 13, 60, 61, 63 и 87. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 134/11, 09/12 и 40/12); Закон о општем управном поступку, чл. 190. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Адреса
Контакт телефон
Образложење
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Доказ о пребивалишту МУП РС Копија
Увјерење о околностима страдања Војна пошта или Министарство рада и борачко-инвалидске заштите, Одјељење за војну евиденцију Оригинал / овјерена копија
Извод из матичне књиге умрлих за погинулог борца Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија
Извод из матичне књиге рођених за погинулог борца Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија
Извод из матичне књиге вјенчаних Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија
Извод из матичне књиге рођених за дјецу погинулог борца Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија
Увјерење о редовном школовању за дјецу Надлежна образовна установа Оригинал / овјерена копија
Доказ да није закључен нови брак супружника погинулог ратног борца Надлежна матична служба Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 10 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац