ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за борачку и социјалну заштиту
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Одјељење за борачку и социјалну заштиту
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Далиборка Дервишевић, Виши стручни сарадник за ППБ, ЦЖР, жртава ратне тортуре и социјално – здравствену заштиту
Телефон: 059/273-360
E-мејл:
daliborka.dervisevic@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Утврђивање својства члана породице умрлог ратног војног инвалидна и остваривање права на породичну инвалиднину.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, чл. 60, 61, 62, 63 и 87. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 134/11, 09/12 и 40/12); Закон о општем управном поступку, чл. 190. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Правилник о раду љекарских комисија („Службени гласник Републике Српске“, бр. 100/12).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Адреса
Контакт телефон
Образложење
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Доказ о пребивалишту МУП РС Копија
Увјерење о околностима страдања Војна пошта или Министарство рада и борачко-инвалидске заштите, Одјељење за војне евиденције Оригинал / овјерена копија
Рјешење о признатом статусу ратног војног инвалида Одјељење за борачку и социјалну заштиту Овјерена копија Прибављање по службеној дужности (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Извод из матичне књиге умрлих за умрлог ратног војног инвалида Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија
Извод из матичне књиге рођених за умрлог ратног војног инвалида Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија
Извод из матичне књиге вјенчаних Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија
Извод из матичне књиге рођених за дјецу умрлог ратног војног инвалида Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија
Увјерење о учешћу у оружаним снагама Одјељење за борачку и социјалну заштиту Овјерена копија Прибављање по службеној дужности (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Доказ да није закључен нови брак супружника умрлог ратног војног инвалида Надлежна матична служба Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 10 дана, а уколико се предмет шаље на комисију 60 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац