ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за борачку и социјалну заштиту
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Далиборка Дервишевић, Виши стручни сарадник за ППБ, ЦЖР, жртава ратне тортуре и социјално – здравствену заштиту
Телефон: 059/273-360
E-мејл
daliborka.dervisevic@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Утврђивање правног основа за остваривање права на накнаду трошкова надгробног споменика.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, чл. 69. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 134/11, 09/12 и 40/12); Закон о општем управном поступку, чл. 190. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Правилник о накнади трошкова за израдњу надгробног споменика погинулом борцу, чл. 2. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 46/12).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме
Име
Име родитеља
Адреса
Контакт телефон
Име и презиме погинулог борца
Датум погибије
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из матичне књиге умрлих Надлежна матична служба Овјерена копија
Предрачун трошкова изградње надгробног споменика Предузеће за погребне услуге Оригинал
Рјешење о признатом статусу породице погинулог борца Одјељење за борачку и социјалну заштиту Овјерена копија Прибављање по службеној дужности (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Текући рачун Банка Копија
Изјава да општина, предузеће, установа и војна јединица нису учествовали у изградњи надгробног споменика Подносилац захтјева Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац