ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за борачко-инвалидску заштиту
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Борис Вујовић, Самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту
Телефон: 059/273-360
E-мејл:
obiz@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Утврђивање статуса цивилне жртве рата и права на породичну цивилну инвалиднину.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о заштити цивилних жртава рата, чл. 3. и 9. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 24/10); Закон о општем управном поступку, чл. 190. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Адреса
Контакт телефон
Име и презиме цивилне жртве рата
Образложење захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Доказ о пребивалишту МУП РС Копија
Рјешење о признатом статусу цивилне жртве рата Одјељење за борачко-инвалидску заштиту Копија Прибављање по службеној дужности (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Извод из матичне књиге умрлих за умрлу цивилну жртву рата Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија
Извод из матичне књиге рођених за умрлу цивилну жртву рата Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија
Извод из матичне књиге вјенчаних за умрлу цивилну жртву рата Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија
Доказ да није закључен нови брак супружника умрле цивилне жртве рата Надлежна матична служба Оригинал
Увјерење о околностима страдања или записник о увиђају од стране ЦЈБ Полицијска управа или друга надлежна установа Овјерена копија
Медицинска документација Надлежна здравствена установа Оригинал / овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 10 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац