ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за борачку и социјалну заштиту
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Далиборка Дервишевић, Виши стручни сарадник за ППБ, ЦЖР, жртава ратне тортуре и социјално – здравствену заштиту
Телефон: 059/273-360
E-мејл:
daliborka.dervisevic@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Утврђивање статуса цивилне жртве рата и права на породичну цивилну инвалиднину.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о заштити цивилних жртава рата, чл. 3. и 9. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 24/10); Закон о општем управном поступку, чл. 190. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Адреса
Контакт телефон
Име и презиме цивилне жртве рата
Образложење захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Доказ о пребивалишту МУП РС Копија
Рјешење о признатом статусу цивилне жртве рата Одјељење за борачку и социјалну заштиту Копија Прибављање по службеној дужности (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Извод из матичне књиге умрлих за умрлу цивилну жртву рата Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија
Извод из матичне књиге рођених за умрлу цивилну жртву рата Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија
Извод из матичне књиге вјенчаних за умрлу цивилну жртву рата Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија
Доказ да није закључен нови брак супружника умрле цивилне жртве рата Надлежна матична служба Оригинал
Увјерење о околностима страдања или записник о увиђају од стране ЦЈБ Полицијска управа или друга надлежна установа Овјерена копија
Медицинска документација Надлежна здравствена установа Оригинал / овјерена копија
Изјава да лице по истом чињеничном основу статус није остварило по другом пропису РС, ФБиХ, Брчко Дистрикта или државе у окружењу Одјељење за општу управу Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 10 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац