ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за борачку и социјалну заштиту
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Далиборка Дервишевић, Виши стручни сарадник за ППБ, ЦЖР, жртава ратне тортуре и социјално – здравствену заштиту
Телефон: 059/273-360
E-мејл:
daliborka.dervisevic@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Признавање права на новчану помоћ за трошкове лијечења.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о републичкој управи, чл. 82. („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Адреса
Контакт телефон
Образложење захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Доказ о пребивалишту МУП РС Копија
Налаз и мишљење надлежне здравствене установе о основаности лијечења (не старији од 6 мјесеци) Надлежна здравствена установа Оригинал / овјерена копија
Рјешење о признатом статусу борца, РВИ, породице погинулог борца Одјељење за борачку и социјалну заштиту Копија Прибављање по службеној дужности (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Рјешења Фонда здравственог осигурања о одобрењу лијечења (уколико је Фонд рјешавао) Фонд здравственог осигурања РС Оригинал / овјерена копија
Доказ о висини потребних средстава за лијечење (предрачун или рачун) Надлежна здравствена установа Оригинал / овјерена копија
Рјешење Центра за социјални рад или увјерење Завода за запошљавање (за незапослене) Центар за социјални рад или Завод за запошљавање Оригинал / овјерена копија
Текући рачун Банка Копија
Кућна листа Одјељење за општу управу Оригинал
Доказ о личним примањима подносиоца захтјева и чланова његовог домаћинства Послодавац Оригинал / овјерена копија
Лична карта уз потписану сагласност странке за коришћење личних података МУП Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева и упућивање надлежном министарству 5 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рјешавање у надлежности Министарства рада и борачко-инвалидске заштите.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 5 година
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац