ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за борачку и социјалну заштиту
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Далиборка Дервишевић, Виши стручни сарадник за ППБ, ЦЖР, жртава ратне тортуре и социјално – здравствену заштиту
Телефон: 059/273-360
E-мејл:
daliborka.dervisevic@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Остваривање права на здравствено осигурања уколико странка не остварује право на осигурање по другом основу.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, чл. 34, 51, 72. и 87. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 134/11, 09/12 и 40/12); Закон о здравственом осигурању Републике Српске чл. 10. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 57/22). Закон о општем управном поступку, чл. 190. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Адреса
Контакт телефон
Образложење захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Доказ о пребивалишту МУП РС Копија
Кућна листа Одјељење за општу управу Оригинал
Рјешење о признатом статусу Одјељење за борачку и социјалну заштиту Копија Прибављање по службеној дужности (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Увјерење Завода за запошљавање да корисник није здравствено осигуран по основу незапосленог лица Завод за запошљавање Оригинал
Увјерење Фонда ПИО да корисник није осигуран по основу оствареног права на пензију Фонд ПИО Оригинал
Увјерење Пореске управе Пореска управа Оригинал
Здравствена књижица Фонд здравственог осигурања РС На увид
Увјерење да лице није власник пољопривредног земљишта Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 15 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До остваривања права на осигурање под другом основу.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац