ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за борачку и социјалну заштиту
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Вера Брајић, Стручни савјетник за област борачко-инвалидске заштите
Телефон: 059/273-360
E-мејл:
vera.brajic@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Подношење иницијативе за подизање споменика или спомен обиљежја.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о споменицима и спомен обиљежјима ослободилачких ратова, чл. 19. и 20. („Службени гласник Републике Српске“, број 28/12).

Правилник о критеријумима и поступку за додјелу средстава гранта за изградњу и одржавање споменика, спомен обиљежја и војничких гробаља ослободилачких ратова („Службени гласник Републике Српске“, број 28/16 и 66/20).

Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подносилац иницијативе
Адреса
Контакт телефон
Контакт лице (удружења)
Образложење иницијативе
Локација споменика или спомен обиљежја
Разлог за подизање споменика или спомен обиљежја
Потпис
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Приједлог идејног рјешења Пројектантска кућа Оригинал
Локацијски услови или увјерење да се локацијски услови нису промјенили Одјељење за просторно уређење Овјерена копија
Предрачун трошкова Пројектантска кућа Оригинал
Сагласност вјерске заједнице ако се споменик подиже на њеном земљишту Надлежна епархија Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 60 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац