ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за борачко-инвалидску заштиту
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Борис Вујовић, Самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту
Телефон: 059/273-360
E-мејл:
obiz@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Додјела стипендија редовним студентима, ученицима средњих и основних школа, дјеци ратних војних инвалида од 1. до 4. категорије.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о локалној самоуправи, чл. 59. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16), Статут Града Требиња, чл. 58. („Службени гласник Града Требиње“, бр. 02/13, 05/14, 06/15, 03/16, 06/17), Правилник о стипендирању редовних студената, ученика средњих и основних школа, дјеце ратних војних инвалида од 1. до 4. категорије (број 11-67-3/17 од 14.03.2017.)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Адреса
Контакт телефон
Назив образовне установе
Година студија/разред
Образложење захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Доказ о пребивалишту МУП РС Оригинал / овјерена копија
Увјерење о држављанству Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија
Извод из матичне књиге рођених Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија
Доказ да подносилац захтјева не прима стипендију из других јавних извора стипендирања Надлежне установе или предузећа са територије РС Оригинал / овјерена копија
Кућна листа Надлежна матична служба Оригинал
Доказ да укупна примања чланова домаћинства не прелазе износ од 2000 КМ Послодавац Оригинал
Увјерење о редовном школовању и просјеку оцјена Надлежна образовна установа Оригинал
Рјешење о признатом статусу члана породице погинулог борца Одјељење за борачко-инвалидску заштиту Копија Прибављање по службеној дужности (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 20 дана од дана затварања конкурса
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 1 година
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац