ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за борачку и социјалну заштиту
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Далиборка Дервишевић, Виши стручни сарадник за ППБ, ЦЖР, жртава ратне тортуре и социјално – здравствену заштиту
Телефон: 059/273-360
E-мејл:
daliborka.dervisevic@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Додјела једнократне новчане помоћи за трошкове лијечења, трошкове накнаде плаћених лијекова, трошкове сахране члана породице погинулог борца и трошкове везане за обилазак гроба члана породице погинулог борца.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о локалној самоуправи, чл. 59. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16); Статут Града Требиња, чл. 58. („Службени гласник Града Требиње“, бр. 02/13, 05/14, 06/15, 03/16, 06/17), Одлука о додјели једнократне новчане помоћи породицама погинулих бораца, ратним војним инвалидима и незапосленим борцима одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске прве, друге и треће категорије („Службени гласник Града Требиње“, бр. 02/20)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Адреса
Контакт телефон
Образложење захтјева
Потпис
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Доказ о пребивалишту МУП РС Овјерена копија
Рјешење о признатом статусу породице погинулог борца, РВИ или борца Одјељење за борачку и социјалну заштиту Копија Прибављање по службеној дужности (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Извод из МКУ за члана породице погинулог борца (уколико се ради о трошковима сахране) Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија
Рачун за трошкове сахране за члана породице погинулог бораца Погребно друштво Копија
Путна карта (уколико се ради о обиласку гроба погинулог борца) Превозник Копија
Упута за лијечење и потврда о плаћеним трошковима лијечења у здравственој установи који не подлијежу плаћању партиципације (уколико се ради о трошковима лијечења) Надлежна здравствена установа Копија
Медицинска документација Надлежна здравствена установа Копија
Доказ да је лице обољело од тешког малигног обољења које зхтјева провођење хемиотерапије односно радоитерапије Надлежна здравствена установа Копија
Кућна листа Одјељење за општу управу Оригинал
Доказ о незапослености члана породичног домаћинства Завод за запошљавање Оригинал
Потврда о висини примања за запослене чланове породичног домаћинства Послодавац Оригинал
Рачун за лијекове не старији од 6 мјесеци (уколико се ради о трошковима лијекова) Надлежна здравствена установа Копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До исплате новчаних средстава
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац