ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за борачко-инвалидску заштиту
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Борис Вујовић, Самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту
Телефон: 059/273-360
E-мејл:
obiz@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Додјела једнократне новчане помоћи за трошкове лијечења, трошкове накнаде плаћених лијекова, трошкове сахране члана породице погинулог борца и трошкове везане за обилазак гроба члана породице погинулог борца.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о локалној самоуправи, чл. 59. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16); Статут Града Требиња, чл. 58. („Службени гласник Града Требиње“, бр. 02/13, 05/14, 06/15, 03/16, 06/17), Одлука о додјели једнократне новчане помоћи породицама погинулих бораца, ратним војним инвалидима и незапосленим борцима одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске прве, друге и треће категорије („Службени гласник Града Требиње“, бр. 04/18)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Адреса
Контакт телефон
Образложење захтјева
Потпис
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Доказ о пребивалишту МУП РС Овјерена копија
Рјешење о признатом статусу породице погинулог борца, РВИ или борца Одјељење за борачко-инвалидску заштиту Копија Прибављање по службеној дужности (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Извод из МКУ за члана породице погинулог борца (уколико се ради о трошковима сахране) Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија
Рачун за трошкове сахране за члана породице погинулог бораца Погребно друштво Копија
Путна карта (уколико се ради о обиласку гроба погинулог борца) Превозник Копија
Упута за лијечење и потврда о плаћеним трошковима лијечења у здравственој установи који не подлијежу плаћању партиципације (уколико се ради о трошковима лијечења) Надлежна здравствена установа Копија
Медицинска документација Надлежна здравствена установа Копија
Кућна листа Одјељење за општу управу Оригинал
Доказ о незапослености члана породичног домаћинства Завод за запошљавање Оригинал
Потврда о висини примања за запослене чланове породичног домаћинства Послодавац Оригинал
Рачун за лијекове не старији од 6 мјесеци (уколико се ради о трошковима лијекова) Надлежна здравствена установа Копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До исплате новчаних средстава
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац