ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за управно-правне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Радојка Шакотић, Матичар
Телефон: 059/273-461

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Рјешавање имовинских односа насљедника.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама, чл. 42. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 111/09, 43/13 и 66/18); Закон о општем управном поступку, чл. 190. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Упутство о вођењу матичних књига, тач. 164. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 55/10, 119/12 и 64/13).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Градска административна такса на рјешење о накнадном упису у матичне књиге умрлих 10 КМ таксена марка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме
Име
Име родитеља
Адреса
Контакт телефон
Име и презиме умрлог
Датум смрти
Мјесто смрти
Датум рођења
Мјесто и општина рођења
Држављанство
Националност
Вјероисповијест
Име и презиме оца
Име и презиме мајке
Дјевојачко презиме мајке
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из матичне књиге рођених Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија
Потврда надлежне медицинске установе о смрти Надлежна здравствена установа Оригинал
Лична карта подносиоца захтјева МУП РС Овјерена копија
Увјерење матичне службе да смрт није уписана у матичну књигу умрлих (доставља се само уколико пребивалиште није на подручју града Требиња) Надлежна матична служба Оригинал
Доказ о уплати градске административне таксе Пошта Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 10 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац