ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за управно-правне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Радојка Шакотић, Матичар
Телефон: 059/273-461
E-мејл:
maticna.sluzba@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Регулисање грађанских права из држављанства.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама, чл. 48. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 111/09, 43/13 и 66/18); Закон о држављанству Републике Српске, чл. 6, 7. и 8. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 59/14); Упутство о вођењу матичних књига, тачка 110-112. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 55/10, 119/12 и 64/13).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Градска административна такса за упис држављања БиХ у матичне књиге на основу извода иностраних органа 20 КМ таксена марка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме
Име
Име родитеља
Адреса
Контакт телефон
Име
Презиме
Презиме и име оца
Презиме и име мајке, дјевојачко презиме мајке
Дан, мјесец и година рођења
Мјесто и општина рођења
Брачно стање (име и презиме брачног друга)
Пол
ЈМБГ
Држављанство
Националност
Вјероисповијест
Пребивалиште родитеља
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из матичне књиге рођених издато од стране иностраног органа Надлежни инострани орган Оригинал / овјерена копија Са дјелимичном или потпуном легализацијом јавних исправа за државе са којима није потписан билатерални споразум о легализацији јавних исправа
Потврда о пребивалишту родитеља или личном пребивалишту МУП РС Оригинал / овјерена копија
Увјерење надлежне матичне службе из БиХ да упис није извршен по мјесту пребивалишта другог родитеља (ако су пребивалишта родитеља различита) Надлежна матична служба Оригинал
Увјерење о држављанству родитеља Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија
Сагласност родитеља ако су различитог ентитетског држављанства или ако су обоје држављани ФБиХ да дијете може да стекне држављанство Републике Српске Изјава родитеља Оригинал
Доказ о уплати градске административне таксе Пошта Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Одмах по по пријему комплетног захтјева
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац