ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за управно-правне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Радојка Шакотић, Матичар
Телефон: 059/273-461
E-мејл:
maticna.sluzba@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Упис у матичу књигу рођених.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама, чл. 12-20. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 111/09, 43/13 и 66/18); Закон о држављанству Републике Српске, чл. 6, 7, 8. и 9. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 39/14); Упутство о вођењу матичних књига, тач. 69. до 137. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 55/10, 119/12 и 64/13).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме
Име
Име једног родитеља
Контакт адреса
Контакт телефон
Презиме и име једног родитеља
Презиме и име другог родитеља
Датум рођења дјетета
Мјесто рођења дјетета
Презиме дјетета
Име дјетета
Националност
Вјероисповијест
Презиме (отац и мајка)
Име (отац и мајка)
ЈМБГ (отац и мајка)
Дан, мјесец и година рођења (отац и мајка)
Мјесто, општина, Република (отац и мајка)
Држављанство (отац и мајка)
Мјесто уписа у књигу држављана (отац и мајка)
Потпис (отац и мајка)
Адреса стана
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Личне карте родитеља МУП РС Копија
Пријава о рођењу из болнице Надлежна здравствена установа Оригинал
Извод из матичне књиге вјенчаних за родитеље (ако родитељи нису вјенчани или рођени на територији Републике Српске) Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија
Увјерење о држављанству за родитеље (ако један или оба родитеља нису држављани Републике Српске) Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија
Записник о признању очинства (за дјецу рођену ван брака) Одјељење за општу управу, нотар или надлежни суд Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Одмах по по пријему комплетног захтјева
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац