ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за управно-правне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Радојка Шакотић, Матичар
Телефон: 059/273-461
E-мејл:
maticna.sluzba@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Пријава намјере закључења брака.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама, чл. 22. и 23. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 111/09, 43/13 и 66/18); Породични закон Републике Српске, чл. 14-38. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 54/02, 41/08 и 63/14); Упутство о вођењу матичних књига, тачка 143. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 55/10, 119/12 и 64/13), Одлука о градским административним таксама („Службени гласник Града Требиња“, бр. 01/12, 06/12, 07/12, 01/13, 09/13 и 04/15)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Градска административна такса За вјенчања ван просторија матичне служе и мјесних канцеларија 100 КМ 5620088034545411 Врста прихода: 722131, буџетска организација: 9999999, прималац: Буџет Града Требиње, општина: 107
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме младенаца
Пребивалиште младенаца
Завршена школска спрема младенаца
Занимање младенаца
Имена и презимена свједока
Датум и сат закључења брака
Мјесто закључења брака
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из матичне књиге рођених за младенце Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија Прибављање по службеној дужности уколико се подаци налазе у службеним евиденцијама матичне службе Града Требиња
Увјерење о држављанству (по потреби) Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија
Увјерење о слободном брачном стању за младенце Надлежна матична служба Оригинал Прибављање по службеној дужности уколико се подаци налазе у службеним евиденцијама матичне службе Града Требиња
Доказ о уплати градске административне таксе Пошта / Банка Оригинал Странка доставља доказ о уплати само ако се брак закључује изван службених просторија и то најмање 2 дана прије закључења брака
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 1 дан
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Одмах по пријему захтјева са матичарем се договара датум вјенчања.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Формални захтјев се подноси усмено.