ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за управно-правне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Васо Чихорић, Матичар
Телефон: 059/273-461
E-мејл:
maticna.sluzba@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Евиденција и упис чињенице смрти у матичну књигу умрлих.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама, чл. 25-30. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 111/09, 43/13 и 66/18); Упутство о вођењу матичних књига, тач. 160-172. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 55/10, 119/12 и 64/13).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме умрлог лица
Датум смрти
Подаци о насљедницима умрлог лица
Презиме и име насљедника
Датум рођења насљедника
Сродство насљедника са умрлим лицем
Адреса насљедника
Подаци о имовини
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта умрлог лица МУП РС На увид
Пријава о смрти Надлежна здравствена установа Оригинал
Извод из матичне књиге рођених (по потреби) Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија
Извод из матичне књиге вјенчаних (по потреби) Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 1 дан по пријему комплетног захтјева
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Формални захтјев се подноси усмено.