ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за управно-правне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Радојка Шакотић, Матичар
Телефон: 059/273-461
E-мејл:
maticna.sluzba@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Издавање извода из матичних књига.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама, чл. 52-57. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 111/09, 43/13 и 66/18); Правилник о начину приступа и коришћења података из Централне базе другог примјерка матичних књига („Службени гласник Републике Српске“, бр. 02/18).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Градска административна такса За изводе из матичних књига рођених, вјенчаних, умрлих за сваки примјерак 5 КМ, за изводе из књига држављана 5 КМ, за изводе на међународном обрасцу 10 КМ таксена марка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Име родитеља
Мјесто рођења
Датум рођења
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта МУП РС На увид
Пуномоћ (уколико се захтјев за издавање извода не односи на уже чланове породице) Странка На увид
Доказ о уплати градске административне таксе Пошта Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Одмах по пријему захтјева
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно, до измјене података о личном стању грађана
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Формални захтјев се подноси усмено.