ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за управно-правне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Марица Милановић, Шеф одсјека за управне послове
Телефон: 059/273-463

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Исправка грешака у матичним књигама.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама, чл. 44. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 111/09, 43/13 и 66/18); Закон о општем управном поступку, чл. 190. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Градска административна такса на рјешење 10 КМ таксена марка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме
Име
Име једног родитеља
Контакт адреса
Контакт телефон
Матична књига
Матично подручје
Неисправно унесен податак
Исправан податак
Разлог из којег се тражи исправка
Датум подношења захтјева
Потпис поднносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из МКР, МКВ или МКУ (зависно који податак се исправља) Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија
Документ на основу којег се може утврдити о којој грешци се ради Надлежна установа Оригинал / овјерена копија
Лична карта МУП РС Овјерена копија
Доказ о уплати градске административне таксе Пошта Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 10 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац