ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек – Центар за услуге грађанима
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Марина Ђурица
Телефон: 059/273-463
E-мејл:
opstauprava@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Издавање радне књижице у циљу остваривања права грађана код других установа, односно код запослења или пријаве на Завод за запошљавање.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о раду, чл. 260. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 01/16 и 66/18); Правилник о радној књижици („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/16).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Име једног родитеља
Дан, мјесец и година рођења
Мјесто рођења, општина и Република
Мјесто пребивалишта
Држављанство
Регистарски и серијски број личне карте, мјесто и датум издавање
Матични број грађанина
Подаци о завршеној школи
Подаци о стручном усавршавању, односно допунском образовању
Мјесто и датум
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта или пасош за стране држављане МУП РС или надлежна установа државе чије је подносилац захтјева држављанин Овјерена копија
Доказ о стручној спреми Надлежна образовна установа Овјерена копија
Рјешење о дозвољеном боравку у Републици Српској Министарство за безбједност – Теренска канцеларија за странце Овјерена копија Документ достављају страни држављани
Извод из матичне књиге вјенчаних (ако је страном држављану боравак дозвољен на основу брака) Надлежна матична служба Овјерена копија Документ достављају страни држављани
Радна дозвола (ако је страном држављану боравак дозвољен на основу запослења) Завод за запошљавање Овјерена копија Документ достављају страни држављани
Радна књижица Књижара Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Образац за подношење захтјева се купује у књижари заједно са радном књижицом.