ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек – Центар за услуге грађанима
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Марина Ђурица
Телефон: 059/273-463
E-мејл:
opstauprava@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Издавање дупликата радне књижице како би се странка пријавила на Завод за запошљавање или ради запослења.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о раду, чл. 260. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 01/16 и 66/18); Правилник о радној књижици („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/16).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Градска административна такса за издавање дупликата радне књижице 10 КМ таксена марка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Име једног родитеља
Дан, мјесец и година рођења
Мјесто рођења, општина и Република
Мјесто пребивалишта
Држављанство
Регистарски и серијски број личне карте, мјесто и датум издавање
Матични број грађанина
Подаци о завршеној школи
Подаци о стручном усавршавању, односно допунском образовању
Мјесто и датум
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Уплатница за оглашавање изгубљеним документима Пошта Копија
Лична карта МУП РС Овјерена копија
Диплома о стеченом звању Надлежна образовна установа Овјерена копија
Доказ о уплати градске административне таксе Пошта Оригинал
Радна књижица Књижара Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Образац за подношење захтјева се купује у књижари заједно са радном књижицом.