ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек – Центар за услуге грађанима
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Марина Ђурица
Телефон: 059/273-463
E-мејл:
opstauprava@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Остваривање одређених права странке у иностранству.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, чл. 160. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Градска административна такса на увјерење 10 КМ таксена марка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Господин/госпођа
Име
Презиме
Улица
Поштански број
Мјесто становања
Име и презиме издржаване особе
Датум рођења издржаване особе
Мјесто рођења издржаване особе
Мјесто становања издржаване особе
Родбински однос са подносиоцем захтјева / супружником
Породично стање
Занимање
Остали чланови домаћинства
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта или пасош подносиоца захтјева МУП РС На увид
Лична карта особе која се издржава МУП РС На увид
Доказ о уплати градске административне таксе Пошта Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Одмах по пријему захтјева
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 1 годину
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац