ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек – Центар за услуге грађанима
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА Весна Гавриловић

Телефон: 059/273-460, локал број 308

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Утврђивање вјеродостојности документа или потписа физичког лица.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о овјеравању преписа, потписа и рукописа („Службени гласник Републике Српске“, бр. 106/09); Упутство за извршавање Закона о овјеравању преписа, потписа и рукописа („Службени гласник Републике Српске“, бр. 76/10, 97/10); Одлука о градским административним таксама („Службени гласник Града Требиња“, бр. 01/12, 06/12, 07/12, 01/13, 09/13 и 04/15).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Градска административна такса за овјеру за овјеру сваког потписа 3 КМ;
за овјеру пуномоћи 10 КМ;
за овјеру аутентичности рукописа или за овјеру преписа или фотокопију документа од сваког полутабака оригинала 3 КМ, ако се документ који се овјерава састоји од 5 и више полутабака или се овјерава више примјерака истог документа за сваки наредни примјерак, по полутабаку 2 КМ (н а п о м е н а: Под полутабаком се подразумјева лист хартије од двије стране формата „А4“ или мањег);
за овјеру копија, планова, цртежа, пројеката и слично величине полутабака (формат 22×35 cm), по страници 5 КМ;
за овјеру преписа или фотокопије на страном језику по страници 5 КМ (н а п о м е н а: За овјеру планова величине преко једног полутабака плаћа се осим основне таксе за један полутабак још онолико пута 5 КМ, за колико је полутабака површина копије већа од једног полутабака);
за овјеру потписа на уговору, за сваки потпис 5 КМ;
за овјеру продужења рока важења уговора плаћа се такса на сваки потпис 5 КМ (н а п о м е н а: Сматра се да је извршена овјера уговора када се овјере потписи уговорних страна. Свака измјена садржине уговора сматра се у таксeном погледу као нови уговор).
таксена марка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Предмет захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта МУП РС На увид
Оригинал документа чија копија се овјерава Надлежна установа На увид
Документ на којем се овјерава потпис Надлежна установа На увид
Доказ о уплати градске административне таксе Пошта Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Одмах по пријему захтјева
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Формални захтјев се подноси усмено.