ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек – Центар за услуге грађанима
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Весна Гавриловић
Телефон: 059/273-460, локал 308

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Овјеравање изјаве о заједничком домаћинству ради остваривања других права странке.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о овјеравању преписа, потписа и рукописа („Службени гласник Републике Српске“, бр. 106/09); Упутство за извршавање Закона о овјеравању преписа, потписа и рукописа („Службени гласник Републике Српске“, бр. 76/10, 97/10); Одлука о градским административним таксама („Службени гласник Града Требиња“, бр. 01/12, 06/12, 07/12, 01/13, 09/13 и 04/15).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Градска административна такса за овјеру 3 КМ таксена марка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Адреса
Улица
Број стана
Број личне карте
Мјесто издавања личне карте
Подаци о члановима домаћинаства (име и презиме, година рођења, сродство, занимање)
Укупан број чланова домаћинства
Потпис даваоца изјаве
Број личне карте
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта МУП РС На увид
Доказ о уплати градске административне таксе Пошта Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Одмах по пријему захтјева
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 6 мјесеци
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац