ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек – Центар за услуге грађанима
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Марина Ђурица
Телефон: 059/273-463

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Издавање увјерења које странке користе у сврху смјештаја у студентски дом, ослобађање дијела школарине, или у друге сврхе.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, чл. 160. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме
Име
Име једног родитеља
Контакт адреса
Контакт телефон
Факултет који студира
Сједиште факултета
Сврха издавања увјерења (означити: 1. смјештај у студентски дом, 2. ослобађање дијела школарине)
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Кућна листа Одјељење за општу управу Оригинал
Потврда о просјеку примања запослених чланова домаћинства Послодавац Оригинал
Потврда Завода за запошљавање за незапослене чланове домаћинства Завод за запошљавање Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 6 мјесеци
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац