ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек – Центар за услуге грађанима
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Марица Милановић, Шеф одсјека за управне послове
Телефон: 059/273-463
E-мејл:
marica.milanovic@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Пружање правне помоћи грађанима слабијег имовног стања.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о локалној самоуправи, чл. 31. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16); Одлука о организовању Службе правне помоћи у Административној служби Општине Требиње („Службени гласник Општине Града Требиња“, бр. 05/07).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Градска административна такса за пружање правне помоћи грађанима Тужбе у кривичном и парничном поступку 25 КМ, жалбе, уговори, тестаменти 15 КМ, приједлог за покретање извршног поступка, поднесци у ванпарничном поступку 10 КМ, остали поднесци, пуномоћи, изјаве и сл. 5 КМ Сви усмени правни савјети пружају се без накнаде. Правна помоћ пружа се без накнаде: пензионерима, породицама палих и несталих бораца и корисницима сталне социјалне помоћи за све облике пружања правне помоћи. Под сталном социјалном помоћи подразумјева се новчана помоћ коју корисник прима код надлежног органа за социјалну заштиту. Избјеглом, расељеном становништву и повратницима услуге правне помоћи пружају се без накнаде ако се њихови захтјеви односе на област рјешавања статусних питања расељеног, избјеглог становништва и повратника. Борцима рата 1991-1995. године, борцима НОР-а и члановима њихових породица правна помоћ се пружа без накнаде ако се ради о питањима из области борачке заштите. Сви поднесци који се упућују Центру за социјални рад, а тичу се остваривања права на социјалну заштиту су без накнаде, као и поднесци који се подносе другим организацијама и установама, а којима се тражи социјална помоћ. таксена марка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Образложење правног проблема
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Акт на основу којег се покреће поступак (у случају пружања писане правне помоћи) Надлежна установа На увид
Докази на којима се заснива захтјев Надлежна установа На увид
Доказ о уплати градске административне таксе Пошта Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Усмена правна помоћ одмах, наредног дана или у договору са странком. Писмена правна помоћ наредног дана или у договору са странком.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ)
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Формални захтјев се подноси усмено.