ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за управно-правне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Марица Милановић, Шеф одсјека за управне послове
Телефон: 059/273-463
E-мејл
marica.milanovic@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Стицање држављанства Републике Српске и Босне и Херцеговине и остваривање права на лична документа.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА – Поријкло

– Рођење на територији БиХ

– Натурализација

– По пребивалишту у БиХ на дан 06. април 1992. године

Закон о држављанству РС („Службени гласник РС“ број: 59/14) и Закон о држављанству БиХ –службени пречишћен текст („Службени гласник БиХ“ број: 22/16)

Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име
Презиме
Адреса пребивалишта
Назив органа којем се захтјев подноси
Име
Презиме
Датум, година и мјесто рођења
Раније држављанство
Јединствени матични број
Презиме и име оца
Датум, година и мјесто рођења
Држављанство оца
Јединствени матични број
Презиме и име мајке
Датум, година и мјесто рођења
Држављанство мајке
Јединствени матични број
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева и упућивање надлежном министарству 8 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рјешавање у надлежности Министарства управе и локалне самоуправе.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац