ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за комунално – инспекцијске послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Инспекцијски послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Ратка Гавриловић, ветеринарски инспектор
Телефон: 059/273-360, локал 504
E-мејл
ratka.gavrilovic@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Промет безбједне хране и сљедивост.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о ветеринарству у Републици Српској, чл. 88. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 75/17); Правилник о начину утовара, претовара и истовара пошиљака животиња, производа, сировина и отпадака животињског поријекла, условима које мора испуњавати превозно средство, хигијенско-техничким условима које мора испуњавати пошиљка и обрасцу – увјерења о здравственом стању пошиљке („Службени гласник Републике Српске“, бр. 07/96); Одлука о увјетима увоза и провоза живих животиња, производа и намирница животињског подријетла, лијекова, сточне хране и отпадака у БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 17/04).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Накнада за ветеринарско санитарни преглед Зависно од тежине – до 1000 кг 7 КМ; од 1000 кг до 5000 кг 12 КМ, од 5000 кг до 10000 кг 16 КМ, и преко 10000 кг 20 КМ. – 50% се уплаћује на рачун буџета РС (наведен под бројем 1) а 50% на рачун буџета Града Требиња (наведен под бројем 2) 1. 5620995055687 (Буџет РС) / 2. 56200880345445411 (Буџет Града Требиња) 1. Врста прихода: 722452, буџетска организација: 1546001, прималац: Буџет РС / 2. Врста прихода: 722521, буџетска организација: 0107220, прималац: Буџет Града Требиња
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подносилац захтјева
Адреса
Контакт телефон
Врста пошиљке
Количина
Мјесто одредишта
Дан и вријеме транспорта
Назив производа
Датум производње
Земља увоза
Подаци о превознику
Регистарске ознаке превозног средства
Потпис
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Фактура / отпремница Подносилац захтјева Оригинал
Извјештај о лабораторијском прегледу готових производа Овлаштена ветеринарска лабораторија Копија
Доказ о уплати накнаде Пошта / Банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности и рјешавање захтјева 1 дан
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Одређено у сваком појединачном случају
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац