ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за комунално – инспекцијске послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Инспекцијски послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА Александра Вујовић – здравствени инспектор, Јасминка Руњевац – здравствени инспектор
Телефон: 059/273-360, локал 504
E-мејл: aleksandra.vujovic@trebinje.rs.ba, jasminka.runjevac@trebinje.rs.ba
СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Спречавање и сузбијање заразних болести.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о заштити становништва од заразних болести, чл. 47. и 48. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 90/17); Правилник о начину и условима под којима се врши обдукција, ексхумација и превожење умрлих лица („Службени гласник Републике Српске“, бр. 11/13).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме/ назив фирме
Име
Име родитеља
Адреса
Контакт телефон
Презиме, за удате жене и дјевојачко
Име оца – мајке
Име умрлог
Дан, мјесто и година рођења
Држављанство
Час, дан, мјесто и година смрти
Мјесто гдје је смрт наступила
Узрок смрти
Да ли је умрло лице било сахрањено
Мјесто и земља гдје се умрли преноси
Мјесто и назив гробља у које се умрло лице преноси
Преношење умрлог врши се у пратњи
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Потврда о смрти Надлежна здравствена установа Копија
Извод из матичне књиге умрлих Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија
Возачка дозвола МУП РС Копија
Саобраћајна дозвола МУП РС Копија
Потврда о мјесту сахране Мјесна заједница, надлежна вјерска или комунална установа Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 1 дан (1 дан за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До сахрањивања лица
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац