ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за комунално – инспекцијске послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Инспекцијски послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Александра Вујовић – здравствени инспектор, Јасминка Руњевац – здравствени инспектор
Телефон: 059/273-360, локал 504
E-мејл:
aleksandra.vujovic@trebinje.rs.ba, jasminka.runjevac@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Спречавање и сузбијање заразних болести.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о заштити становништва од заразних болести, чл. 47. и 48. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 90/17); Закон о општем управном поступку, чл. 190. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Правилник о начину и условима под којима се врши обдукција, ексхумација и превожење умрлих лица („Службени гласник Републике Српске“, бр. 11/13).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме и име / наз. фирме
Име родитеља
Адреса
Контакт телефон
Презиме, за удате жене и дјевојачко
Име оца – мајке
Име умрлог
Дан, мјесто и година рођења
Држављанство
Час, дан, мјесто и година смрти
Мјесто гдје је смрт наступила
Узрок смрти
Да ли је умрло лице било сахрањено
Мјесто и земља гдје се умрли преноси
Мјесто и назив гробља у које се умрло лице преноси
Преношење умрлог врши се у пратњи
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Потврда о смрти Надлежна здравствена установа Копија
Извод из матичне књиге умрлих Надлежна матична служба Оригинал
Возачка дозвола МУП РС Копија
Саобраћајна дозвола МУП РС Копија
Потврда о мјесту сахране Мјесна заједница, надлежна вјерска или комунална установа Овјерена копија
Овјерена сагласност – изјава чланова уже породице Одјељење за општу управу Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 10 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До сахрањивања лица.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац