ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за комунално – инспекцијске послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Комунални послови, изградња и послови МЗ
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Наташа Врећа, Координатор у Одјељењу за комунално –  инспекцијске  послове
Телефон: 059/273-360, локал 602
E-мејл:
natasa.vreca@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Продужење издате еколошке дозволе.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о заштити животне средине, чл. 94. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12, 79/15); Закон о општем управном поступку, чл. 190. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Правилник о поступку ревизије и обнављања еколошке дозволе („Службени гласник Републике Српске“, бр. 28/13, 104/17)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Градска административна такса за рјешење за издавање еколошке дозволе 50 КМ 5620088034545411 Врста прихода: 722131, буџетска организација: 9999999, прималац: Буџет Града Требиње, општина: 107
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подносилац захтјева
Адреса
Контакт особа
Контакт телефон
Предмет захтјева
Објекат
Адреса објекта
К.ч. број
Број ЗК улошка
КО
Датум
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извјештај о извршеним мјерењима Овлаштено правно лице Оригинал
Записник инспектора за заштиту животне средине Одјељење за инспекцијске и послове комуналне полиције Оригинал
Овјерена изјава одговорног лица да су са даном подношења захтјева све мјере наложене предходним рјешењем о еколошкој дозволи извршене Одговорно лице подносиоца захтјева Оригинал
Доказ о уплати градске административне таксе Пошта Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 15 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 5 година
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац