ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за комунално – инспекцијске послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Стамбени послови и повратак
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Марина Хербез, Самостални стручни сарадник за стамбене послове
Телефон: 059/273-360, локал 604
E-мејл:
marina.herbez@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Упис статусне промјене, поништење уписа или раздвајање једне заједнице етажних власника у више или спајање више заједница етажних власника у једну.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о одржавању стамбених зграда, чл. 19-45. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 101/11); Закон о општем управном поступку, чл. 190. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Правилник о упису у регистар заједница зграда са обрасцима аката за јединствену примјену Закона о одржавању зграда („Службени гласник Републике Српске“, бр. 27/12); Одлука о комуналном реду („Службени гласник Града Требиња“, бр. 06/14, 04/16 и 14/17)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Градска административна такса за упис статусне промјене 40 КМ таксена марка или уплата на рачун: 5620088034545411 Врста прихода: 722521, буџетска организација: 0107170, прималац: Буџет Града Требиња, општина: 107
Градска административна такса за објављивање списа у Службеном гласнику Града Требиња 12 КМ (по једном реду текста огласа 2 КМ) таксена марка или уплата на рачун: 5620088034545411 Врста прихода: 722131, буџетска организација: 9999999, прималац: Буџет Града Требиња, општина: 107
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Назив предлагача
Сједиште предлагача
Предмет захтјева (која статусна промјена се захтјева)
Потпис овлашћеног лица
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Одлука заједнице о статусној промјени потписана од стране овлашћеног лица Заједница етажних власника Оригинал
Регистарски лист (из комплета образаца прописаних Правилником) Одјељење за стамбено-комуналне послове На увид
Одлука о именовању лица овлашћеног за заступање заједнице Заједница етажних власника Оригинал
Овјерени потписи лица овлашћених за заступање заједнице Заједница етажних власника Оригинал
Овјерен списак чланова нове заједнице Заједница етажних власника Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ /
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац