ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за комунално – инспекцијске послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Стамбени послови и повратак
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Марина Хербез, Самостални стручни сарадник за стамбене послове
Телефон: 059/273-360, локал 604
E-мејл:
marina.herbez@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Обавјештење јавности о упису промјене лица овлаштеног за заступање заједнице етажних власника.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о одржавању стамбених зграда, чл. 19-45. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 101/11); Правилник о упису у регистар заједница зграда са обрасцима аката за јединствену примјену Закона о одржавању зграда („Службени гласник Републике Српске“, бр. 27/12)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Градска административна такса за упис промјене лица овлаштених за заступање 20 КМ таксена марка или уплата на рачун: 5620088034545411 Врста прихода: 722521, буџетска организација: 0107170, прималац: Буџет Града Требиња, општина: 107
Градска административна такса за објављивање списа у Службеном гласнику Града Требиња 12 КМ (по једном реду текста огласа 2 КМ) таксена марка или уплата на рачун: 5620088034545411 Врста прихода: 722131, буџетска организација: 9999999, прималац: Буџет Града Требиња, општина: 107
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Назив предлагача
Сједиште предлагача
Предмет захтјева
Потпис овлаштеног лица
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Одлука о промјени лица овлаштеног за заступање Заједница етажних власника Оригинал
Регистарски лист Одјељење за стамбено-комуналне послове На увид
Овјерен потпис лица овлаштеног за заступање Заједница етажних власника Оригинал
Доказ о уплати градске административне таксе Пошта / Банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 4 године
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац