ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за комунално – инспекцијске послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Комунални послови, изградња и послови МЗ
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Слађана Капор, Самостални стручни сарадник за израду нацрта рјешења за комуналну таксу
Телефон: 059/273-360
E-мејл:
sladjana.kapor@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Наплата комуналне таксе за приређивање музичког програма.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о комуналним таксама, чл. 3. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 04/12); Закон о општем управном поступку, чл. 190. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Одлука о комуналним таксама („Службени гласник Града Требиња“, 9/18 – пречишћени текст)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Градска комунална такса За приређивање музичког програма плаћа се комунална такса дневно у износу:- За објекте до 10 столова 50 КМ -За објекте преко 10 столова 80 КМ(осим за организовање свадби и концерата) – За организовање свадби и концерата, као и концерата на отвореном 500 КМ

 

5620088034545411 Врста прихода: 722316, буџетска организација: 9999999, прималац: Буџет Града Требиња, општина: 107
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подносилац захтјева
Адреса
Контакт телефон
Датум приређивања музичког програма
Мјесто приређивања музичког програма
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Доказ о уплати комуналне таксе Пошта / Банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Рјешењем су назначени дани за које важи рјешење.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац