ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за комунално – инспекцијске послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Комунална дјелатност
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Слађана Капор, самостални стручни сарадник за утврђивање комуналне таксе
Телефон: 059/273-360, локал 604
E-мејл:
sladjana.kapor@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Рјешавање по захтјеву странке у вези обавезе плаћања комуналне таксе за коришћење дијела јавне површине
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о комуналним таксама  ( „Службени гласник Републике Српске“,  број 4/12, 123/20, 119/21), Одлука о комуналним таксама („Службени гласник Града Требиње“, број 10/22)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Административна такса

 20 КМ

 

5620088034545411

Врста прихода:

722314 за привремено заузимање дијела јавне површине (баште, киосци..) ,

722318 за постављање рекламних објеката,

722319 за коришћење простора за паркирање,

буџетска организација: 9999999, прималац: Буџет Града Требиња, општина: 107

Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме подносиоца захтјева
Адреса подносиоца захтјева
Број контакт телефона подносиоца захтјева
ЈИБ
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Важећи локацијски услови Одјељење за просторно уређење Оригинал/овјерена копија
Акт о ослобађању плаћања Овлаштена институција Оригинал/овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 30 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Годину дана, односно у складу са роком назначеним у локацијским условима
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац