ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за капиталне инвестиције
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Геодетски и имовинско-правни послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Јелена Лучић, Самостални стручни сарадник за имовинско-правне послове
Телефон: 059/273-460
E-мејл:
urbanizam.trebinje@gmail.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Регулисање имовинско-правних односа у сврху легализације или градње комуналне инфраструктуре.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о локалној самоуправи, чл. 39. став 2. тачка 13. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16); Закон о стварним правима, чл. 348. став 4. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 124/08, 58/09, 95/11, 60/15); Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту, чл. 13. и 14. („Службени гласник Града Требиње“, бр. 02/16, 06/17 и 02/18); Статут Града Требиње, чл. 36. и 72. („Службени гласник Града Требиње“, бр. 02/13, 05/14, 06/15, 03/16, 06/17)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме и име
Адреса
Контакт телефон
Подаци о парцели подносиоца захтјева
Подаци о парцели у својини Града за коју подносилац захтјева жели да замјени своју парцели
Површина земљишта
Разлог за подношење захтјева за замјену некретника
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
ЗК извадак (за обје парцеле) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Оригинал / овјерена копија Прибављање по службеној дужности након потписивања споразума са Републичком управом за геодетске и имовинско-правне послове (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Копија катастарског плана (за обје парцеле) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Оригинал / овјерена копија Прибављање по службеној дужности након потписивања споразума са Републичком управом за геодетске и имовинско-правне послове (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Посједовни лист (за обје парцеле) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Оригинал / овјерена копија Прибављање по службеној дужности након потписивања споразума са Републичком управом за геодетске и имовинско-правне послове (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 10 дана од дана достављања мишљења Правобранилаштва РС (3 дана за преглед захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац