ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за дозволе
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Геодетски и имовинско-правни послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА Душанка Берберовић, Самостални стручни сарадник за локацијске услове, Јелена Деретић, Самостални стручни сарадник за локацијске условe
Телефон: 059/273-469
E-мејл:
dusanka.berberovic@trebinje.rs.ba
СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Додјела локација за обављање дјелатности сезонског карактера.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о локалној самоуправи, чл. 39. став 2. тачка 13. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16); План кориштења јавних површина („Службени гласник Града Требиња“, бр. 02/17); Статут Града Требиње, чл. 58. („Службени гласник Града Требиње“, бр. 02/13, 05/14, 06/15, 03/16, 06/17)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Адреса
Контакт телефон
ЈМБР/ЈИБ
Подаци о парцели из огласа
Понуда подносиоца захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 15 дана отворен оглас, Комисија доноси закључак у року 5 дана од дана закључења огласа, 8 дана рок за улагање приговора на закључак Комисије
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 6 мјесеци
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац