Потребне информације при предавању захтјеваДокументацијаРОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ)5 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева)ОБАВЈЕШТЕЊЕВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ)ТрајноПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВАПреузмите образац

ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за управне послове из области грађења
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, грађевинарство
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Марина Јелачић, Самостални стручни сарадник за грађевинске и употребне дозволе
Телефон: 059/273-360
E-мејл:
urbanizam.trebinje@gmail.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Легализација бесправно изграђених објеката, по захтјеву странке
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о легализацији бесправно изграђених објеката (Сл.гл.РС бр.62/18)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Градска административна такса на захтјев 2 КМ таксена марка
Градска административна такса на увјерење 10 КМ таксена марка
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Адреса
Контакт телефон
Образложење захтјева
Локација објекта
Година када је изграђен објекат
Врста објекта
Потпис подносиоца захтјева
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Доказ о власништву Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Оригинал / овјерена копија Прибављање по службеној дужности након потписивања споразума са Републичком управом за геодетске и имовинско-правне послове (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Копија катастарског плана Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Оригинал / овјерена копија Прибављање по службеној дужности након потписивања споразума са Републичком управом за геодетске и имовинско-правне послове (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Потврда РУГИП-а да је објекат евидентиран аерофотограметријским снимком из 1975. године Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Оригинал / овјерена копија Прибављање по службеној дужности након потписивања споразума са Републичком управом за геодетске и имовинско-правне послове (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Доказ о уплати градске административне таксе Пошта Оригинал