ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за туризам, пољопривреду и предузетништво
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Стојанка Мисита, Самостални стручни сарадник за привреду – координатор и Жана Мијатовић, Виши стручни сарадник за приватно предузетништво
Телефон: 059/273-476 и 059 273-460, локал 141
E-мејл:
stojanka.misita@trebinje.rs.ba и zana.mijatovic@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Одобрење за рад угоститељским објектима у продуженом радном временом различитом од прописаног радног времена.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, чл. 190. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Одлука о одређивању радног времена угоститељских објеката на подручју града Требиња, чл. 16. („Службени гласник Града Требиња“, бр. 03/13).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Градска административна такса на рјешење 10 КМ таксена марка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме / Назив фирме
Име
Адреса
Контакт телефон
Предмет захтјева
Разлог за продужење радног времена
Период за који се тражи продужено радно вријеме
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење о регистрацији предузетника или извод из судског регистра за правна лица Одјељење за привреду или Окружни привредни суд Овјерена копија Прибављање по службеној дужности уколико се ради о предузетнику и уколико је документ издало ово oдјељење (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Доказ да угоститељ није правоснажно кажњен изрицањем прекршајног налога или правоснажног рјешења надлежног суда за прекршај прекорачења радног времена и нарушавања јавног реда и мира у угоститељском објекту – у претходних 6 мјесеци Основни суд Оригинал
Доказ о уплати градске административне таксе Пошта Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Само на период за који се издаје рјешење
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац