ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за туризам, пољопривреду и предузетништво
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Стојанка Мисита, Самостални стручни сарадник за привреду – координатор и Жана Мијатовић, Виши стручни сарадник за приватно предузетништво
Телефон: 059/273-476 и 059 273-460, локал 141
E-мејл:
stojanka.misita@trebinje.rs.ba и zana.mijatovic@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Омогућавање регистрације возила којим се врши превоз за властите потребе носиоцима пољопривредног газдинства.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о превозу у друмском саобраћају Републике Српске, чл. 57. и 60. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 47/17); Закон о општем управном поступку, чл. 190. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Градска административна такса на рјешење Зависно од носивости возила: до двије тоне 20 КМ, од двије до пет тона 25 КМ таксена марка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме/ назив фирме
Име
Име родитеља
Адреса
Контакт телефон
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Доказ да је подносилац захтјева носилац пољопривредног породичног газдинства АПИФ Оригинал / овјерена копија
Саобраћајна дозвола возила МУП РС Овјерена копија
Купопродајни уговор (ако се ради о тек купљеном возилу) Уговорне стране Оригинал / овјерена копија
Потврда о техничкој исправности возила Станица техничког прегледа Оригинал / овјерена копија
Лична карта МУП РС Копија (оригинал на увид)
Доказ о уплати градске административне таксе Пошта Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац