ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за туризам, пољопривреду и предузетништво
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Стојанка Мисита, Самостални стручни сарадник за привреду – координатор и Жана Мијатовић, Виши стручни сарадник за приватно предузетништво
Телефон: 059/273-476 и 059 273-460, локал 141
E-мејл:
stojanka.misita@trebinje.rs.ba и zana.mijatovic@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Испуњавање законом прописаних услова за вршење такси превоза.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о превозу у друмском саобраћају Републике Српске, чл. 50. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 47/17); Одлука о начину, организацији и условима за вршење такси превоза на подручју града Требиња, тачка XI („Службени гласник Града Требиња“, бр. 12/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Градска административна такса за издавање лиценце 10 КМ таксена марка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Адреса становања
Контакт телефон
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење о регистрацији дјелатности такси превоза Одјељење за привреду / Окружни привредни суд Копија Прибављање по службеној дужности уколико се ради о предузетнику и уколико је документ издало ово oдјељење (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Саобраћајна дозвола или уговор о лизингу (за возила која се користе по основу уговора о лизингу) МУП РС или уговорне стране Овјерена копија
Потврда о исправности и опремљености возила Станица техничког прегледа Оригинал / овјерена копија
Доказ о уплати градске административне таксе Пошта Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 5 година од дана издавања, или до престанка испуњености услова за добијање лиценце или престанка обављања дјелатности
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац