ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за туризам, пољопривреду и предузетништво
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Стојанка Мисита, Самостални стручни сарадник за привреду – координатор и Жана Мијатовић, Виши стручни сарадник за приватно предузетништво
Телефон: 059/273-476 и 059 273-460, локал 141
E-мејл:
stojanka.misita@trebinje.rs.ba и zana.mijatovic@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Усклађивање редова вожње на подручју града Требиња.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о превозу у друмском саобраћају Републике Српске, чл. 25. став 2. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 47/17); Закон о општем управном поступку, чл. 190. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Правилник о усклађивању и регистрацији редова вожње на подручју општине Требиње („Службени гласник Општине Требиње“, бр. 04/10).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Градска административна такса за усклађивање и регистрацију редова вожње 10 КМ таксена марка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Превозник (пуни назив)
Врста линије (стална или сезонска)
Назив аутобуске линије
Вријеме у одласку
Цијена (КМ)
Станице (стајалишта)
Вријеме у повратку
Рок важења
Потпис одговорног лица
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење о регистрацији Одјељење за привреду или Окружни привредни суд Овјерена копија Прибављање по службеној дужности уколико се ради о предузетнику и уколико је документ издало ово oдјељење (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Саобраћајне дозволе возила МУП РС Овјерена копија
План ангажовања особља и возила по регистрованим редовима вожње Подносилац захтјева Оригинал
Лиценца превозника Министарство саобраћаја и веза РС Овјерена копија
Доказ о уплати градске административне таксе Пошта Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 30 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 1 година
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац