ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за културу, породицу, спорт и образовање
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Мирјана Глушац, Самостални стручни сарадник за социјалну заштиту
Телефон: 059/273-472
E-мејл:
mirjana.glusac@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Помоћ удружењима из области социјалне и здравствено-инвалидске заштите.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о локалној самоуправи, чл. 59. („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16); Статут Града Требиња, чл. 58. („Службени гласник Града Требиње“ број 02/13, 05/14, 06/15, 03/16, 06/17); Одлука о извршењу Буџета Града Требиња за 2018. годину („Службени гласник Града Требиње“ број 15/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Назив удружења/организације
Адреса
Телефон
Контакт особа
Образложење захтјева
Сврха удружења
У које сврхе су потребна средства
Потпис подносиоца захтјева
Датум подношења захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
План и програм рада удружења Подносилац захтјева Оригинал
Извјештај о утрошеним средствима за претходну годину (доставља се након реализације пројекта) Подносилац захтјева Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 30 дана од дана објављивања Одлука о усвајању Буџета Града Требиња (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 1 година
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац