ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за културу, породицу, спорт и образовање
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Душко Миљанић, Самостални стручни сарадник за омладински рад и рад са НВО сектором
Телефон: 059/273-460, локал 137
E-мејл:
dusko.miljanic@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Рјешавање одређених проблема у заједници кроз пројекте финансиране од стране Градске управе.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Правилник о јавном позиву, критеријумима и начину оцјењивања пројеката за додјелу грантова удружењима грађана/фондацијама из Буџета Града Требиња („Службени гласник Града Требињe“, бр. 01/18)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Пун назив удружења грађана/фондације
ЈИБ
Контакт адреса
Лице овлаштено за заступање и представљање
Контакт телефон
Број жиро рачуна удружења/фондације
Број јавног позива
Датум расписивања јавног позива
Назив пројекта
Датум
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Испуњен образац приједлога пројекта Подносилац захтјева Оригинал
Извод из регистра Основног суда у Требињу (за носиоца приједлога пројекта и евентуалне партнере) – не старији од 3 мјесеца Основни суд Оригинал / овјерена копија
Потврда о регистрацији у Пореској управи (ЈИБ) Пореска управа Оригинал / овјерена копија
Статут удружења подносиоца пројекта и партнера Подносилац захтјева Оригинал / овјерена копија
Лична карта овлашћеног лица МУП РС Овјерена копија
Увјерење о измиреним пореским обавезама (не старије од 3 мјесеца) Пореска управа Оригинал / овјерена копија
Увјерење о измиреним доприносима за запослене уколико их има (ако нема запослених приложити изјаву да их нема) – не старије од 3 мјесеца Пореска управа или подносилац захтјева Оригинал / овјерена копија
Уговор са банком о отвореном трансакцијском рачуну Банка Оригинал / овјерена копија
Други документи који могу бити релевантни Надлежна установа Оригинал / овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 20 дана након затварања конкурса
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 1 година
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац