ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за породицу и развој села
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Провођење пронаталитетне политике
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Лана Танасијевић, Самостални стручни сарадник за породичну и дјечију заштиту
Телефон: 059/273-460, лок. 103;
E-мејл:
lana.tanasijevic@trebinje.rs.ba, Web: www.trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Новчана дознака за новорођено дијете у 2023. години
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Доношење нове Одлуке о условима, начину и висини новчане дознаке за новорођено дијете у 2023. години. Одлука о условима, начину и висини новчане дознаке за новорођенодијете у 2023. години, број: 11-022-110/22 од 29.12.2022. године, Службени гласник, број: 1/23
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме
Име
Адреса
Контакт телефон
Презиме новорођенчета
Име новорођечета
Име једног родитеља
Адреса становања
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Увјерење о пребивалишту/боравишту са подацима о свим адресама које се воде у евиденцији пребивалишта/боравишта (образац ПБА-4А) за подносиоца захтјева МУП РС Оригинал
Извод из матичне књиге рођених за новорођено дијете (дијете на које се остварује право) и раније рођену дјецу у породици или ван ње уколико подносилац захтјева има старатељство Матична служба Оригинал
Доказ о старатељству над новорођеним дјететом (у случају старатељства) Основни суд или Центар за социјални рад Оригинал
Потврда банке о броју текућег рачуна подносиоца захтјева, фотокопија текућег рачуна подносиоца захтјева овјерена од стране банке или други документ издат од стране  банке којим се потврђује број текућег рачуна подносиоца захтјева Банка Оригинал
Потврда надлежне службе за запошљавање да је лице активан тражилац посла или Потврда да је лице редован студент, уколико један или оба родитеља нису запослени. Завод за запошљавањe Републике Српске (или други надлежни орган за запошљавање)

Надлежни факултет

Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 3-5 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ)  

01.01.2023. – 31.12.2023.

ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац