ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за културу, породицу, спорт и образовање
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Лана Танасијевић, Самостални стручни сарадник за дјечју заштиту и хуманитарне дјелатности
Телефон: 059/273-460, локал 136.
E-мејл:
lana.tanasijevic@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Финансирање хуманитарних дјелатности, те брига о социјално угроженом становништву.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Одлука о извршењу Буџета Града Требиња за 2018. годину („Службени гласник Града Требиње“, бр. 15/17); Правилник о јавном позиву, критеријумима и начину оцјењивања пројеката за додјелу грантова удружењима грађана/фондацијама из Буџета Града Требиња („Службени гласник Републике Српске“, бр. 01/18).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Назив удружења/организације
Адреса
Контакт телефон
Контакт особа
Образложење захтјева
Сврха дјеловања удружења / организације
Планиране активности за текућу годину
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
План и програм рада за годину у којој се остварује право на средства Подносилац захтјева Оригинал
Наративни и финансијски извјештај за претходну годину (уколико је подносилац захтјева био корисник средстава Града у претходној години) Подносилац захтјева Оригинал
Рјешење о регистрацији (доставља се уколико се први пут подноси захтјев) Основни суд Овјерена копија
ЈИБ (доставља се уколико се први пут подноси захтјев) Пореска управа Овјерена копија
Статут удружења (доставља се уколико се први пут подноси захтјев) Подносилац захтјева Оригинал
Уговор са банком о текућем рачуну (доставља се уколико се први пут подноси захтјев) Банка Копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 45 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 1 година
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац