ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за културу, породицу, спорт и образовање
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Митар Мрдић, Самостални стручни сарадник за спорт и физичку културу
Телефон: 059/273-460, локал 137
E-мејл:
mitar.mrdic@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Набавка спортске опреме, као и финансирање изградње спортских објеката.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о спорту, чл. 17, 21, 22. и 23. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 04/02, 66/03, 73/08 и 102/08); Правилник о условима и критеријумима за финансирање програма развоја спорта у општини Требиње („Службени гласник Општине Требиње“, бр. 04/10 и 07/10).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Назив клуба
Контакт особа
Телефон
Адреса
Образложење захтјева
У коју сврху су потребна средства
Потпис
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Урбанистичка сагласност за изградњу или адаптацију објекта Одјељење за просторно уређење Оригинал / овјерена копија
Главни пројекат – за изградњу или адаптацију објекта Овлаштено правно лице Оригинал / овјерена копија
Предрачун трошкова са копијама рачуна Подносилац захтјева или добављач опреме Копија
Наративни и финансијски извјештај (доставља се накнадно по завршетку пројекта) Подносилац захтјева Оригинал / овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 15 дана од дана објављивања Одлукe о усвајању Буџета Града Требиња (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До исплате новчаних средстава
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац