ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за културу, породицу, спорт и образовање
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Митар Мрдић, Самостални стручни сарадник за спорт и физичку културу
Телефон: 059/273-460, локал 137
E-мејл:
mitar.mrdic@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Усавршавање спортских стручњака и радника ради стручнијег рада са дјецом.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о спорту, чл. 17, 21, 22. и 23. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 04/02, 66/03, 73/08 и 102/08); Правилник о условима и критеријумима за финансирање програма развоја спорта у општини Требиње („Службени гласник Општине Требиње“, бр. 04/10 и 07/10); Правилник о категоризацији спортова и спортских организација у општини Требиње („Службени гласник Општине Требиње“, бр. 03/10).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подносилац захтјева
Адреса
Контакт телефон
Контакт особа
Образложење захтјева
Мјесто и вријеме одржавања семинара
Број жиро-рачуна
Потпис
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Програм школе, кампа или семинара са назначењем мјеста и времена одржавања Организатор семинара/кампа Копија
Сагласност спортске организације да особа на коју се односи захтјев треба да иде на семинар /едукацију Подносилац захтјева Оригинал
Предрачун трошкова Организатор семинара или подносилац захтјева Копија
Наративни и финансијски извјештај (доставља се накнадно) Подносилац захтјева Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 15 дана од дана објављивања Одлукe о усвајању Буџета Града Требиња (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До исплате новчаних средстава.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац