ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за културу, породицу, спорт и образовање
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Митар Мрдић, Самостални стручни сарадник за спорт и физичку културу
Телефон: 059/273-460, локал 137
E-мејл:
mitar.mrdic@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Подршка активностима спортских клубова на подручју Града Требиња.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о спорту, чл. 17, 21, 22. и 23. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 04/02, 66/03, 73/08 и 102/08); Правилник о условима и критеријумима за финансирање програма развоја спорта у општини Требиње („Службени гласник Општине Требиње“, бр. 04/10 и 07/10); Правилник о категоризацији спортова и спортских организација у општини Требиње („Службени гласник Општине Требиње“, бр. 03/10).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подносилац захтјева
Адреса
Контакт телефон
Контакт особа
Образложење захтјева
Број жиро рачуна
Сагласност клуба
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Предрачун трошкова са копијама рачуна Подносилац захтјева или добављач опреме Копија
Програм такмичења / манифестације Организатор такмичења / манифестације Копија
Урбанистичка сагласност (ако је у питању израдња) Одјељење за просторно уређење Оригинал / овјерена копија
Главни пројекат (ако је у питању израдња) Овлаштено правно лице Оригинал / овјерена копија
Наративни и финансијски извјештај (доставља се накнадно) Подносилац захтјева Оригинал / овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 15 дана од дана објављивања Одлукe о усвајању Буџета Града Требиња (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До исплате новчаних средстава.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац