ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за културу, породицу, спорт и образовање
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Мирјана Глушац, Самостални стручни сарадник за социјалну заштиту
Телефон: 059/273-472
E-мејл:
mirjana.glusac@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Утврђивање ширег права у односу на права из обавезног здравственог осигурања у циљу да се што се више брачних парова са проблемом стерилитета укључи у поступак вантјелесне оплодње.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о локалној самоуправи, чл. 82. став 3. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16); Статут Града Требиње, чл. 73. („Службени гласник Града Требиње“, бр. 02/13, 05/14, 06/15, 03/16, 06/17); Одлука о расподјели новчаних средстава за суфинансирање трошкова вантјелесне оплодње („Службени гласник Града Требиње“, бр. 04/17, 11/17 и 01/18).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме
Име
Адреса
Контакт телефон
Име родитеља
Образложење захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Датум подношења захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из МКВ или изјава овјерена од стране два свједока да ванбрачни пар живи заједно Надлежна матична служна или свједоци Оригинал / овјерена копија
Увјерење о пребивалишту/боравишту брачних/ванбрачних партнера са подацима о свим адресама које се воде у евиденцији пребивалишта/боравишта (образац ПБ4А) МУП РС Оригинал / овјерена копија
Фотокопија личних карата МУП РС Овјерена копија
Профактура здравствене установе која ће вршити вантјелесну оплодњу Надлежна здравствена установа Оригинал / овјерена копија
Потврда Републичког фонда здравственог осигурања РС да је брачни/ванбрачни пар искористио право на бесплатне покушаје вантјелесне оплодње који финансира Фонд Фонд здравственог осигурања РС Оригинал / овјерена копија
Потврда здравствене установе Специјалистичке гинеколошке амбуланте „Medico-S“ Бања Лука „Medico-S“ Бања Лука Оригинал / овјерена копија Ако пар није остварио право вантјелесне оплодње коју финансира Републички фонд здравственог осигурања РС због немогућности да се поступак обави у Републици Српској или због година старости жене
Овјерена изјава да брачни/ванбрачни пар нема заједничко потомство Одјељење за општу управу Оригинал
Потврда о просјечним мјесечним нето приходима брачног/ванбрачног пара за три мјесеца која претходе мјесецу у коме се подноси захтјев за суфинансирање трошкова вантјелесне оплодње Послодавац Оригинал / овјерена копија
Сва увјерења се достављају за оба партнера а морају бити оригинали или овјерене копије.
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 30 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До исплате новчаних средстава.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац