ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Стручна служба градоначелника
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Послови градоначелника
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Валентина Башић, Стручни сарадник за административно-техничке послове
Телефон: 059/274-400
E-мејл:
kabinet@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Помоћ социјално угроженим категоријама.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о локалној самоуправи, чл. 59. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16); Статут Града Требиња, чл. 58. („Службени гласник Града Требиње“, бр. 02/13, 05/14, 06/15, 03/16, 06/17)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме
Име
Контакт адреса
Контакт телефон
У коју сврху се тражи помоћ (задовољавање основних животних потреба, покривање трошкова лијечења, трошкови становања и комуналних услуга)
Остале напомене
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта подносиоца захтјева МУП РС Копија
Текући рачун подносиоца захтјева Банка Копија
Кућна листа Одјељење за општу управу Оригинал
Увјерење од Завода за запошљавање за све пунољетне чланове домаћинства да се налазе на евиденцији Завода Завод за запошљавање Овјерена копија
Просјек плате за претходна 3 мјесеца (за запослене) Послодавац Оригинал
Чек од пензије (за пензионере) Фонд ПИО Копија
Медицинска документација (налази, упутнице, рецепти и сл) не старији од 6 мјесеци – уколико се тражи суфинансирање трошкова лијечења Надлежна здравствена установа Копија
Упутница Фонда здравственог осигурања РС (уколико се тражи суфинансирање трошкова лијечења ван мјеста становања) Фонд здравственог осигурања РС Овјерена копија
Предрачун или рачун за трошкове лијечења и рачун за купљене лијекове (уколико се тражи суфинансирање за те трошкове) Надлежна здравствена установа Копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 15 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До исплате новчаних средстава.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац