ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Стручна служба градоначелника
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Послови градоначелника
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Валентина Башић, Стручни сарадник за административно-техничке послове
Телефон: 059/274-400
E-мејл:
kabinet@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Омогућавање странкама добијања тражених информација.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о слободи приступа информацијама у Босни и Херцеговини, чл. 4. („Службени гласник БиХ“, бр. 28/00, 45/06, 102/09, 62/11 и 100/13); Закон о слободи приступа информацијама, чл. 4. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 20/01)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме
Име
Име родитеља
Адреса
Контакт телефон
Информације за које се тражи приступ
Начин на који се жели приступити информацији (заокружити: а) непосредни увид, б) доставити информације на кућну адресу, в) умножавање информација: копирање, ЦД, ДВД)
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 15 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Вријеме важење документа зависи од информације која се даје по захтјеву странке.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац